SLUTTINTERVJU

"Øk organisasjonens forbedringsmuligheter"

1 av 3 ansatte slutter på grunn av dårlige ledere forteller avisene! Kan vi lære noe om vi finner årsaker til at ansatte velger å slutte?  

Gi deg selv økte muligheter for forbedringer i hele organisasjonen med bruk av sluttintervju. 

Her får du GRATIS video og nedlastbart OR-hefte med forslag til spørsmål du kan stille! 

JA TAKK!