JTI profilanalyse

Jungiansk typeindeks (JTI) er et populært psykologisk verktøy som sier noe om hvordan mennesker er forskjellige. Uten å dele oss inn i god eller dårlig Informasjonen som kommer frem gjennom testen er viktig for både arbeidsmiljø og egen personlig utvikling.

JTI analysen inneholder:

 1. Nettbasert JTI-preferanseundersøkelse
 2. Din personlige JTI-rapport
 3. JTI-boken «Typeforståelse, en praktisk innføring»
 4. Personlig gjennomgang med sertifisert rådgiver av deg og din profil på Skype (eller vårt videoprogram om du heller ønsker det)

Rådgiver Ingfrid Landsnes er sertifisert for å kunne teste og analysere din profil, etter over 100 anayser har hun lang og god erfaring i å skape forståelse for hva din profil betyr for deg.

Du vil lære om: 

 • Bevissthet og forståelse av egne og andres måte å formidle på
 • Rollefordeling
 • Kommunikasjonsforståelse
 • Samarbeid, tillit og relasjonsbygging
 • Forståelse av verdien i menneskelige forskjeller

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI er verdifull ved blant annet:

 • Karriereutvikling
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Ledelsesrådgivning
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Yrkesvalg
 • Læringsstil

 

Bestill din profilanalyse i dag og bli bedre kjent med deg selv og menneskene rundt deg

JTI profilanalyse

2.990,00 NOK