Din verktøykasse

Din verktøykasse for økt motivasjon, trivsel, utvikling og resultater.

Videoene kommer sammen med nedlastbare kurshefter, som inneholder forslag til skjema, planer og spørsmål. Det er gode hjelpemidler å ta frem når situasjoner oppstår og aktiviteter skal gjennomføres.

8 nyttige nettkurs med oppskrifter for ledere!

Her vil du lære mer om:

1. Rekruttering med intervju og referanseguide
"Jeg er ikke stolt av vår siste rekruttering" - Lær mer om hvordan du gjennomfører rekrutteringsprosessen og få forslag til spørsmål å stille i intervjuet sammen med spørsmål og gode råd når du skal sjekke referanser.

2. Nyansettelse med forslag til oppfølgingsplan
"Jeg har ansatte som ikke leverer det jeg forventer" - Få svar på hvordan du kan gi dine nyansatte de beste forutsetninger for å utvikle seg og lykkes hos deg.

3. Medarbeidersamtalen med forberedelsesskjema og avtalemal
"De ansatte snakker ikke med meg" - Få svar på hvorfor og hvordan medarbeidersamtalen kan bli et godt hjelpemiddel til å utvikle de menneskene du har med deg. Få tips til en god forberedelse som gjør dere mer effektive og målrettet i samtalen.

4. Nedbemanning med forslag til prosjektplan
"Jeg har for mye folk på lageret" - Her får du en steg for steg gjennomgang av hva du må huske på om det skulle være behov for å nedbemanne hos deg.

5. Sluttintervju med forslag til spørreskjema
"Jeg vil at vi skal forbedre oss hver dag" Gi deg muligheter for forbedringer i hele organisasjonen med bruk av sluttintervju

6. Medarbeiderundersøkelser
"Jeg vet ikke helt hvor skoen trykker" - Lær hvordan du kan gjennomføre gode undersøkelser på en enkel og grei måte.

7. Sykefraværsoppfølging
"Jeg har fått brev fra NAV om oppfølgingsplan" - Lær hvordan du som leder kan redusere fraværet gjennom god oppfølging. Her finner du også mange gode spørsmål du kan bruke i oppfølgingssamtalene.

8. Lønnsvurderinger
"Det er alltid noen som maser om lønn" - Bli god på stillingsvurderinger og de årlige lønnsreguleringer. Få svaret på hvordan du kan begrunne forskjeller i lønn.